Mer om "Så länge Hon lever"

Många gånger i livet, vid olika tidpunkter, på olika sätt och av olika skäl kallar oss Livet att bejaka vår egen, sanna natur.

Kanske är det så att en stor vinst med att bli äldre är att de villkor, krav, plikter och anpassningar som vi har levt med, gradvis faller bort och däri finns möjligheten att återupprätta det som vi hämmade eller förkastade av vår egen person.

Den här boken handlar om Hennes återkomst; en bannlyst del av mig som, allt tydligare och mer enträget, trängde sig fram till mitt medvetande. För att bli förlåten och frigiven. För att bli läkt och göra mig hel.

Ibland behöver vi göra ett återbesök i den tid, till den situation och till de händelser som hämmade och sårade vår natur, för att hämta tillbaka det ursprungliga och levande.

Det visade sig vara nyckeln till mer livsglädje.

Hennes återkomst

Livet ropar efter dig, så som du ropat efter Henne;
så som du har ropat efter den kvinna i dig som älskar
att dansa genom tidens salar,
som älskar det levande livet
med alla dess nyanser av lycka och vemod.

Nu står Hon här
och ber dig att återkräva ditt liv
och att ha tillit till att
din visdom och ditt frimod
är menade för varandra.

Att lita till att det levande livet är vägen
till den sammanfattning
som en dag ska vara
friden som hörs i din allra sista suck.
 

 

Berättelsens sträcker sig mellan missmod och livslust, mellan tristess och magi, mellan saga och verklighet. Den binder samman inre och yttre världar och rör sig fritt över tidens väv. Historien utspelar sig i Nerja, Spanien - mitt happy-place.