Vad önskar du?


Jag arbetar numera i huvudsak via Zoom-möte (internetbaserat) men om du föredrar ett personligt möte är du välkommen till Åkersberga. Jag arbetar med individer och par i vägledande samtal. Du bestämmer själv om du boka fristående session eller en serie.
Jag ger också föräldrar-sessioner; d v s vi ser på ditt/dina barns designer (under 18 år) för att du, som förälder, på bästa sätt ska förstå och stötta ditt barns unika design.


Grundläggande genomgång av din design, enl Human Design två timmar:
Privatbetalande: 1 800 kr inkl moms
Företagsfaktura: 2 100 kr exkl moms
  

* Paketpris för grundläggande genomgång av din design, två timmar + en timmes uppföljning

Privatbetalande: 2 300 kr inkl moms - du sparar 375 kr
Företagsfaktura: 2 700 kr exkl moms - du sparar 375 kr
Uppföljningenstimmen skall genomföras inom två månader efter första genomgången.

* Uppföljning- och fördjupningssamtal - samt för övrig väg-handledning och terapisamtal
Privatbetalande: 875 kr inkl moms/timme
Företagsfaktura: 900 kr exkl moms/timme
Du bokar sessioner efter eget behov och i den takt som passar dig. Vi utgår från din vardagssituation, relationer och/eller existentiella frågor med utgångspunkt från din design. Vi adderar Gene Keys; Gyllne Stigen för dig som är intresserad av att förstå livet från ett mänskligt/andligt perspektiv och 
vill höja din frekvens och leva i djupare samklang med dina gåvor.

* Konsultation för par: 90 minuter
Privatbetalande: 2 100 kr inkl moms
Företagsfaktura: 2 400 kr exkl moms
Bästa sättet är att ni först, gör en enskild genomgång av er egen design, därefter parkonsultation för att arbeta mer er relation utifrån era unika designer; att förstå olikheter - på vilket sätt ni attraherar och repellererar i relatione och hur att bäst fungera ihop, utifrån individuell energityp och egenskaper.

* Att ge ditt barn bästa stöd att vara sig själv
Privatbetalande: 1000 kr inkl moms/barn under 18 år.
G
enom att förstå ditt barns natur ger du henne/honom bästa förutsättning att "vara sig själv", slippa överdriven anpassning och förställning. Du kan stötta och stärka de naturliga, medfödda gåvor ditt barn har och undvika fällan att projicera dina egna egenska-
per och önskemål på ditt barn. 

 

* Grundkurs - Art of Living Your Design - Ca tio timmar inspelande föreläsningar och åtta handledningstimmar:
Privatbetalande: 1 050 kr x 8 = 8 400 kr inkl moms
Företagsfaktura: 1 250 kr x 8 = 10 000 kr exkl moms
Kursen krävs, tillsammans med grundläggande genomgång av din design, för att kunna  söka den professionella utbildningen till Analytiker/Guide på IHDS.  Kursen passar också dig som vill ha en djupare förståelse för Human Design Systemet.
Kursen ger en god överblick för din vardag men ger inte behörighet att genomföra grundläggande och avancerade genomgångar av andras designer 
som Analytiker.

* Yrkeshandledning/timme:
Mindre företag; 1 200 kr exkl moms
Mot arbetsgivare; 1 375 kr exkl moms
För dig som arbetar som t ex terapeut eller i andra vårdande, ledande yrkesroller där  du vill utgå från en djupare förståelse  av dig själv och för människor i din omgivning. 

"Bortom våra idéer om att göra rätt och att göra fel finns ett fält.
Jag möter dig där."
Rumi