Att leva din Essens

Insikt & verktyg

- Ett exempel på Energi karta -

Human Design

Varje människa är UNIK!
Det finns ingen som har en exakt lika "energi-karta" som du!!

För att få fram din unika design; och därmed en bild av dina specifika gåvor, styrkor och din sårbarhet behöver jag dina födelseuppgifter:

ÅR, MÅNAD, DAG, ORT OCH KLOCKSLAG FÖR FÖDELSE.

Sedan väljer du att träffa mig personligen eller så möts vi via Skype/telefon för en grundläggande genomgång.
Bokar du i ett paket två timmars genomgång + en uppföljningstimme får du ett fint paketpris.
Därefter kan du, i din egen takt och efter eget behov, få stöd för den fördjupning- och integrationsprocess
som naturligt uppstår om/när du, mer fullödigt, vill leva din design
i vardagen och i relationer.

Jag är en Generator 6/2 med Sacral Auktoritet.