Att leva din Essens

Insikt, verktyg och tillskott för balans på själs- och cellnivå

- Referenser & Länkar -

För att läsa mer om:
ASEA - Redox Signalmolekyler för inre/yttre balans
www.aktivtvatten.blogspot.com -
där hittar du i spalten till höger, ganska långt ner, många bra länkar, artiklar och videoklipp som handlar om ASEA.

www.aktivtvatten.teamasea.com -
Min ASEAhemsida för mer produktinformation, registrering och beställning. Kontakta gärna mig först, för mer information om alternativ, möjligheter, priser och leverans.

Psykosyntes
www.psykosyntesakademin.se

Human Design
www.ihds.com  
www.jovianarchive.com

Gene Keys och IntegralHumanDesign
www.genekeys.com
www.integralhumandesign.net

Samarbetspartner: Förlaget Siljans Måsar
www.siljansmasar.com

Fotograf (porträtt):Åsa Deleau Wiklund
www.ateljenvidodenplan.se

Livet handlar inte om att finna dig själv.
Det handlar om att
VARA dig själv!